Nom curs: Música 3r d’ESO

Nom autora: Araceli Viñes Herreros

Email de contacte: musicajpla@gmail.com

Adreça Moodle: http://musicajoseppla.edumoot.com/

Nivell educatiu: 3r d’ESO

Àrea: Música

Context d’impartició: complement del curs presencial de música per a 3r d’ESO (3h un trimestre). Progressiva substitució de recursos i activitats del bloc de música de 3r

Temes:

Música i tecnologia: l’enregistrament i la reproducció del so, el so i la música digital. Música i internet.
El jazz: estils i evolució. Com fer una crítica musical (a partir d’un concert escolar de jazz)
Música i Pau: A partir de la webquest Singing Peace.

Paraules clau: música, música i tecnologia, jazz, música i pau.

"Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010."


Autor/a: Araceli Viñes Herreros
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

- NIVELL EDUCATIU : 3r d’ESO. També pot servir per alumnes de 2n amb un bon nivell, o a 4t, com a material de reforç .

- CONTEXT D'IMPARTICIÓ: Curs semi presencial. Els alumnes treballen a l’aula i a casa, cadascúals seu ritme.

OBJECTIUS DIDÀCTICS :

Distingir si una igualtat algebraica és una identitat o una equació

Reconèixer els elements i el grau d’una equació.

Determinar si un nombre és solució d’una equació o no.

Reconèixer una equació lineal de dues incògnites i obtenir algunes solucions.

Determinar si un parell de nombres és solució o no d’un sistema d’equacions.

Classificar els sistemes de dues equacions amb dues incògnites segons el nombre de solucions.

Resoldre sistemes de dues equacions amb dues incògnites mitjançant els mètodes de substitució, d’igualació i de reducció.

 Plantejar i resoldre problemes reals mitjançant equacions o sistemes de dues equacions amb dues incògnites

RECURSOS

El curs està format per 3 apartats i formats per:

- - Introducció teòrica: A l’alumne se li donen totes les explicacions del tema que s’està treballant. Amb elles ha d’assolir tots els conceptes necessaris per després poder fer el seu treball.

- - Exercicis resolts, amb diferent grau de dificultat, com a model del procés a seguir per resoldre els exercicis.

-- Enllaços a vídeos que donen una explicació més clarai real del mecanisme de resolució .

- - Fitxes d’exercicis per practicar, amb diferent grau de dificultat.

Autor/a: Maria Solanellas Casals
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd)


Es treballen els objectius curriculars de matemàtiques de 3r d'ESO amb activitats i recursos de diferents tipus: activitats GeoGebra interactives acompanyades d'exercicis d'observació i reflexió, propostes de treball amb material manipulatiu i treball col·laboratiu amb eines digitals. Els recursos i exercicis van agrupats en paquets SCORM, tots ells catalogats en ARC. Hi ha una selecció d'activitats JClic i alguns Quaderns Virtuals autoavaluables. L'alumnat pot treballar de manera individual, o en petits grups i també és convenient utilitzar la pissarra digital o un projector.

Aquest curs Moodle forma part d'un projecte de creació de material educatiu desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

Qualsevol observació i suggeriment de millora serà molt benvingut!

Hi ha una versió anterior d'aquest curs a "Matemàtiques 3r d'ESO". El present curs és una actualització, renovació i ampliació de l'anterior.

Autor/a: Victòria Oliu Subiranas
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Material complementari al treball a l'aula sobre la nutrició. Correspon a una sèrie de cinc temes sobre el cos humà:
  1. El cos humà I: la cèl·lula
  2. El cos humà II: dels aliments als nutrients
  3. El cos humà III: la utilització dels nutrients
  4. El cos humà IV: el transport de substàncies
  5. El cos humà V: el sistema nerviós
Nivell: 3r d'ESO (iniciació)


Creative Commons License
Amer, 2010. Obra de Irene Martínez Pérez subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

Per a més informació consulteu els "Crèdits" del curs.

Autor/a: Irene Salomé Martínez Pérez
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)