Curs realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010. Consta de tres espais: Racó de poesia, Racó de llengua, Racó de creació. Està pensat com a complement de les classes presencials.

Autor/a: Maria Forns Casacuberta
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

És un curs sobre l'Època Medieval adreçat per a alumnes de Cicle Mitjà o Cicle Inicial (segon).

Es fan servir diverses miniuintats didàctiques del edu365 i altres webs. Així com algunes activitats JClic.Autor: Josep Mª Potau Borràs
Llicència: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Curs sobre l'Edat Mitjana amb qüestionaris i altres recursos.

Els llibres guia són Vicens Vives i Teide.

Es treballen concretament les següents unitats:

* Europa a l'Alta Edat Mitjana.

* Europa a la Baixa Edat Mitjana.

* Catalunya medieval.

Autor/a: Ada Lahoz Aguilar
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Aquest curs està indicat per al primer cicle d'ESO, primer o segon curs. Conté un conjunt de recursos i moltes activitats digitals per tal que els alumnes tinguin uns coneixements bàsics en aquest tema, que poden a la vegada reforçar o ampliar. És un tema essencial dins de les ciències naturals, el qual podran diversificar més endavant, si s'escau, en cursos superiors, per entendre diferents branques de la biologia, com la genètica, l'evolució, l'ecologia o la microbiologia.

Els objectius d'aprenentatge del curs són aquests:

1.- Conèixer les característiques innates dels éssers vius

2.- Distingir entre cèl·lules procariotes, cèl·lules eucariotes i virus.

3.- Identificar el Regne Monera com l’únic format per cèl·lules procariotes i els bacteris com els éssers vius que hi formen part.

4.-  Distingir, dintre dels 4 regnes eucariotes, els trets diferencials dels protistes, dels fongs, dels vegetals i dels animals, i les formes de vida dels principals grups d’éssers vius que formen part de cada regne.

Autor/a: Isidre Prat Obradors
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)